Anbro

welkom op onze website

PRIVACYVERKLARING


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Anbro Klus-& Onderhoudsbedrijf kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten Anbro Klus-& Onderhoudsbedrijf ,en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Anbro Klus-& Onderhoudsbedrijf verstrekt. Anbro Klus-& Onderhoudsbedrijf kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer (vast en mobiel)

- Uw e-mailadres

Door invulling van het contactformulier gaat u akkoord met een correcte verwerking van uw gegevens in ons administratie systeem

WAAROM Anbro Klus-& Onderhoudsbedrijf UW GEGEVENS NODIG HEEFT:

Anbro Klus-& Onderhoudsbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Anbro Klus-& Onderhoudsbedrijf uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Anbro Klus-& Onderhoudsbedrijf GEGEVENS BEWAART:

Anbro Klus-& Onderhoudsbedrijf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN:

Anbro Klus-& Onderhoudsbedrijf verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK


Op de website van Anbro Klus-& Onderhoudsbedrijf worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Anbro Klus-& Onderhoudsbedrijf gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS


Anbro Klus-& Onderhoudsbedrijf maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Anbro Klus-& Onderhoudsbedrijf bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Anbro Klus-& Onderhoudsbedrijf te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Anbro Klus-& Onderhoudsbedrijf heeft hier geen invloed op.
Anbro Klus-& Onderhoudsbedrijf heeft Google geen toestemming gegeven om via Anbro Klus-& Onderhoudsbedrijf verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Info@anbro.nl. Anbro Klus-& Onderhoudsbedrijf zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN


Anbro Klus-& Onderhoudsbedrijf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Anbro Klus-& Onderhoudsbedrijf maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Anbro Klus-& Onderhoudsbedrijf verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Anbro Klus-& Onderhoudsbedrijf op via mailto:Info@anbro.nl. http://www.anbro.nl is een website van Anbro Klus-& Onderhoudsbedrijf. Anbro Klus-& Onderhoudsbedrijf is als volgt te bereiken:


Postadres: Ademastrjitte 16, 9251 RA Burgum

Vestigingsadres: Ademastrjitte 16, 9251 RA Burgum

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:37123742

Telefoon:06-49134233

E-mailadres: info@anbro.nl